„Music is the perfect type of art. Music can never reveal its ultimate secret.“
(Oscar Wilde)

 

Concerts

 

Pro Musica Nostra Thursoviensi - zahajovací koncert festivalu

08.06.2024 18:00 kostel Neposkvrněného početí Panny Marie, Kysucké Nové Mesto

Michaela Káčerková - varhany, Tomáš Strašil - violoncello

Mezinárodní hudební festival Český Krumlov - Varhanní matiné

14.07.2024 11:00 kostel Božího Těla a Panny Marie Bolestné

Organ recital

15.09.2024 18:00 Kielce Cathedral, Kielce, Poland

MHF Lípa Musica - Labyrint světa a ráj srdce

04.10.2024 19:00 Turnov, kostel Narození Panny Marie

Marek Eben - recitace Michaela Káčerková - varhany


Archive